1. ติดต่อเรามาที่ “คุณเก่ง”
    TEL: 081-659-6810
    LINE ID: SMLUKANG

  2. ตกลงรายละเอียดสำคัญต่างๆ

  3. ยื่นเอกสารสำคัญเพื่อตรวจสอบ

  4. ทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐาน

  5. บรรลุข้อตกลง หรืออนุมัติรับเงินทันที