1

ระยะเวลาให้กู้เป็น ปีต่อปี หรือ 6 เดือน หรือ 3 เดือน แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ และวงเงินที่ท่านต้องการกู้

2

ทำสัญญาที่กรมที่ดินถูกต้องตามกฏหมาย

3

ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง เมื่อทำเสร็จท่านจะได้รับเงินสดทันที

4

หากท่านยังไม่สามารถนำเงินมาชำระคืนได้ ท่านสามารถขยายระยะเวลาได้นานสูงสุดถึง 10 ปี

5

ยอดเงินที่ท่านต้องการกู้จะพิจารณาจากราคาซื้อขายในท้องตลาด และเช็คราคาจากกรมที่ดิน

6

สามารถลดต้นลดดอกเบี้ยได้

7

สามารถนัดไถ่ถอนได้ตลอดเวลา เพียงแจ้งล่วงหน้า 2-3 วัน