• ลูกค้าสามารถคืนเงินต้นที่กู้บางส่วนได้ เพื่อดอกเบี้ยจะได้ถูกลง โดยผู้กู้จะคิดแต่ดอกเบี้ย จากเงินต้นที่เหลือจริงทำให้สามารถ ลดเงินต้น และ ลดดอกเบี้ยได้ ซึ่งทำให้ท่านสามารถปลดหนี้ได้ไวขึ้น
  • ดอกเบี้ยคิดเริ่มต้นที่ 1-2 % ต่อเดือน และได้รับเงินสดภายใน 1 วัน หากโฉนดไม่ติดภาระธนาคาร หรือ บุคคล