• ไปดูบ้านของลูกค้าโดยนายทุนเอง
  • ทำสัญญาที่กรมที่ดินถูกต้องตามกฏหมายใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  • เมื่อทำสัญญาที่กรมที่ดินเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับเงินสดทันที
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1-2 บาท
  • รู้ผลภายใน 2 ชั่วโมงและรับเงินสดทันที
  • ถ้าครบสัญญาขายฝากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินคืนหรือไม่สามารถไถ่ถอนเรายังสามารถขยายระยะเวลาไถ่ถอนขายฝากออกไปได้อีกนานถึง 10 ปี